ONS AANBOD

Schattingen


Een schatting is een belangrijk aspect bij de verkoop of verhuur van een onroerend goed. Er zijn diverse schattingen mogelijk zoals van bouwgrond, landbouwgrond, woningen... Dit kan bijvoorbeeld zijn voor patrimoniumbeheer, erfenis, taxatie, huurwaarde berekening...

Een goede schatting omvat een correcte waardebepaling. Er wordt steeds een actuele prijs van het onroerend goed weergegeven. Het dossier wordt ook steeds voor oplevering met de klant besproken en toegelicht. 


Elke schatting gebeurt onafhankelijk zodat er steeds een optimale schattingprijs kan bepaald worden. Bij elke schatting staan wij garant voor een marktconforme waardebepaling.Schattingen VLABEL - aangifte nalatenschap


Wij zijn erkend door VLABEL (Vlaamse Belastingsdienst) en voeren schattingen uit in kader van een aangifte van nalatenschap.


Opmetingen


U kunt bij ons terecht voor diverse opmetingen. Wij gaan voor u het terrein op en meten steeds met hoogwaardige meetinstrumenten. Zo kunnen wij uw project steeds nauwkeurig in kaart brengen. Als klant beschikt u over de meest actuele gegevens in een uitgebreid dossier.

Hieronder wat voorbeelden van diverse opmetingen. Elk project wordt vooraf met de klant besproken zodat er steeds een advies op maat van de klant kan worden gegeven.
- opmeting perceelgrens (prekadastratie)
- opmeting van gebouwen zowel binnen als buiten
- opmeting grondoppervlakte
- opmeting voor uitzetwerkzaamheden (vb. constructies, wegenis...)
- opmeting bestaande toestand van het onroerend goed
- muurovernames
- hoogtemeting

- profielmeting i.k.v. omgevingsvergunning

- verkavelingsplan

- splitsen van percelen in verschillende loten

...

Na de opmeting worden alle meetgegevens verzameld. Alle data wordt nauwkeurig verwerkt in een digitaal plan. Als klant krijgt u de plannen van het project zowel digitaal als op papier.


Expertises


Bij een expertise wordt er een onderzoek uitgevoerd om feiten vast te stellen. In kader van bijvoorbeeld een gerechterlijk onderzoek kunnen er verschillende expertises uitgevoerd worden. Wij gaan ter plaatse het probleem vaststellen, vervolgens gaan we op zoek naar een goed onderbouwde oplossing. Zo kan er tussen de verschillende partijen een overeenkomst gevormd worden.

Plaatsbeschrijvingen


Vaak wordt er bij bv. bouwwerken een inventaris opgemaakt van de aangrenzende woning, of bijvoorbeeld bij het verhuren van onroerend goed... In deze dossiers wordt de huidige toestand/ staat van het onroenrend goed, muren... gedetailleerd gedocumenteerd. Zo zijn alle partijen beschermd bij mogelijke discussie.

ONS PROCES

01.


Informeren


De vraag of probleemstelling van de klant wordt persoonlijk besproken. We gaan een eerste advies en plan van aanpak toelichten naar de klant toe. Mits goedkeuring wordt een dossier opgestart. 02.


Voorbereiden


Het dossier wordt grondig voorbereid. Hiervoor wordt alle noodzakelijke data verzameld. 


03.


Uitvoeren


Met toestemming van de klant gaan we indien nodig ter plaatse. Er wordt voldoende tijd voorzien om een project uit te voeren en alle nodige informatie te verzamelen. Vervolgens worden alle gegevens zorgvuldig verwerkt.

04.


Adviseren


Wanneer het dossier afgewerkt is wordt er een afspraak gemaakt met de klant om het dossier te bespreken/adviseren. Wanneer de klant nog opmerkingen of vragen heeft worden deze steeds besproken. Het dossier wordt steeds afgeleverd aan de klant met alle gegevens. 


NEEM NU CONTACT MET ONS OP VOOR EEN OFFERTE